Wymagania prawne odnośnie standardu energetycznego budynków

Wymagania prawne odnośnie standardu energetycznego budynków
W Polsce standard energetyczny budynków został zdefiniowany w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Zgodnie z nim, do praktyki projektowej wdrożono wymagania dotyczące izolacyjności przegród budowlanych oraz maksymalnego zużycia energii pierwotnej (EP) przez budynki na 1 m2 powierzchni użytkowej.

Zmiany w wymaganiach Warunków Technicznych rozpoczęły się w styczniu 2014 r. (WT 2014), dziś aktualne są te wprowadzone w styczniu 2017 r. (WT 2017), a kolejne zaczną obowiązywać od stycznia 2021 r. (WT 2021).

Według obecnie obowiązujących przepisów, budynki nie mogę przekroczyć maksymalnych wartości współczynników przenikania ciepła U dla zewnętrznych przegród budowlanych oraz granicznej wartości zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EP. Wymagania względem domu jednorodzinnego w standardzie WT 2017, WT 2021 przedstawiamy w tabeli.

Wymagania dotyczące izolacyjności cieplnej i energii pierwotnej, wg WT 2017, WT 2021, dla domu jednorodzinnego.
UC(max) / EPmax [W/(m2·K)] WT 2017 WT 2021
UC(max) - ściany zewnętrzne 0,23 0,20
UC(max) - podłogi na gruncie 0,30 0,30
UC(max) - okna 1,1 (1,3 - dachowe) 0,9 (1,1 - dachowe)
UC(max) - dachy, stropodachy 0,18 0,15
EP (nieodnawialna energia pierwotna) [kWh/m2rok] 95 70

Czy łatwo osiągnąć wymagany w rozporządzeniu standard energetyczny? Wydawałoby się, że wielkości 95 i 70 kWh/(m2·rok) są dość duże i łatwe do osiągnięcia. Bliższa ich analiza ujawnia jednak pewne problemy:

Po pierwsze, maksymalne wartości EP, podane w tabeli, dotyczą zużycia energii na ogrzewanie, wentylację i przygotowywanie ciepłej wody użytkowej łącznie.

Średnie obliczeniowe zużycie energii użytkowej na przygotowywanie c.w.u. wynosi: EUcwu = 20 kWh/(m2·rok).

Jeśli przyjmiemy, ze przygotowujemy tę wodę w podgrzewaczu elektrycznym, to EPcwu, wyniesie około 65 kWh/(m2·rok), więc na ogrzewanie i wentylację zostanie niecałe 25 kWh/(m2·rok) energii pierwotnej, co po uwzględnieniu wskaźników nieodnawialnej energii i sprawności systemu grzewczego daje wskaźnik zapotrzebowania na energię użytkową:

EUco + w = ok. 15 kWh/(m2·rok) (zatem mamy do czynienia z domem pasywnym).

W przypadku głównego źródła ciepła dla budynku w postaci kotła gazowego lub nowoczesnego węglowego, EUco + w (centralne ogrzewanie + wentylacja) będzie w granicach 35-40 kWh/(m2·rok) - co oznacza wymagania dla budynku niskoenergetycznego.

Po drugie, nie wystarczy spełnić wymagań szczegółowych względem izolacyjności przegród zewnętrznych, aby automatycznie były spełnione warunki dotyczące EP (nieodnawialna energia pierwotna).

Po trzecie, zwłaszcza w przypadku budynku spełniającego wymagania WT 2021, trudno praktycznie osiągnąć ten standard bez wykorzystania OZE lub energii produkowanej w najbardziej efektywny sposób - czyli w jednym procesie technologicznym, wytwarzającym ciepło i energię elektryczną, w tzw. skojarzeniu. Przykładowo, zastosowanie kolektorów słonecznych redukuje zapotrzebowanie na energię do przygotowania c.w.u. o połowę.

Dr inż. Arkadiusz Węglarz
Właściciel samodzielnie zbudowanego domu energooszczędnego
fot. otwierająca: pixabay.com / Jobbeat

aktualizacja: 2017-07-21

Zdaniem naszych Czytelników

Buduję dom samodzielnie. Nie wiem jaką osiągnę energooszczędność. Mam mor 44poroterm okna weka 3 szybowe 8 komorowe z ciepłą ramką. Ogrzewanie podłogowe na całosci 200m kwadratowych.KOlektory słoneczne 98 rur.OCieplenie całego poddasza celuloza 30 spady 40 na prosto.Kotłowni jeszcze brak

Gość adik3451

05 Wrz 2017, 17:52

Chcesz wiedzieć więcej - zajrzyj na Forum.BudujemyDom.pl

Dodaj komentarz

Pozostałe artykuły z kategorii
Sposoby ogrzewania energooszczędnych domów Domy pasywne
System grzewczy w budynkach energooszczędnych nie różni się w zasadniczy sposób od instalacji tradycyjnych. Odmienność wynika przede wszystkim z mniejszego zapotrzebowania ...
Zasady projektowania domu energooszczędnego Domy pasywne
Jeśli sami chcemy zorganizować proces inwestycyjny budowy domu, powinniśmy się do tego procesu dobrze przygotować i postępując według opisanych poniżej wskazówek ...
Wentylacja w domu energooszczędnym Domy pasywne
Mechaniczna wentylacja z odzyskiem ciepła to jeden z najważniejszych elementów energooszczędnego budynku. Dzięki niej znacznie zmniejszymy zapotrzebowanie domu na ciepło ...
Jak gruba powinna być izolacja termiczna, aby dom był energooszczędny? Domy pasywne
Jak grube powinno być ocieplenie ścian zewnętrznych? Najkrócej mówiąc - najbardziej racjonalne. Ile to będzie w konkretnym przypadku jest kwestią indywidualnej kalkulacji.
Jaki powinien być projekt domu energooszczędnego? Domy pasywne
Oszczędne budowanie trzeba zacząć od podstawy, czyli projektu uwzględniającego najbardziej uzasadnione technicznie i ekonomicznie rozwiązania.
Jak rozpoznać dom energooszczędny? Skąd się biorą oszczędności energii? Domy pasywne
Co oznacza termin dom energooszczędny? W Polsce nie ma przepisów, precyzyjnie określających, jaki dom można w ten sposób nazwać.