Technologia wentylacji hybrydowej jako uniwersalne rozwiązanie dla sektora budownictwa jednorodzinnego

ARTYKUŁ PROMOCYJNY
Technologia wentylacji hybrydowej jako uniwersalne rozwiązanie dla sektora budownictwa jednorodzinnego
W ostatnich latach eksperci coraz częściej zwracają uwagę na niezwykle ważny element konstrukcji domu jakim jest wentylacja. Współczesne warunki panujące wewnątrz pomieszczeń mieszkalnych są niekwestionowanym atrybutem zdrowia, komfortu, higieny i dobrego samopoczucia mieszkańców.

Zważywszy na fakt, że statystycznie 70% swego czasu człowiek przebywa we własnym mieszkaniu - sposób i efektywność wentylacji pomieszczeń staje się centralnym zagadnieniem warunkującym biologiczny wymiar jakości życia i wypoczynku każdej rodziny.

Nieprawidłowa cyrkulacja powietrza powoduje nadmierną wilgotność przy tak codziennych czynnościach jak gotowanie, pranie, suszenie czy też spalanie gazu. Stąd przy stosunkowo nieznacznych odstępstwach od wymagań technicznych tylko krok do skażenia biologicznego pleśnią, miko toksynami.

Błędy konstrukcyjne, użycie niewłaściwych materiałów, błędnie zaprojektowane strumienie powietrza mogą w skrajnych przypadkach doprowadzić do pojawienia tzw. zespołu chorego budynku (sick building syndrome), co nie należy bynajmniej do odosobnionych, pojedynczych przypadków.

Grzyb na ścianie Grzyb na ścianie
Szkody wentylacyjne [Zbiory własne European Chimneys Association]

Paleta rozwiązań technicznych współcześnie funkcjonujących w budownictwie nie ma charakteru jednorodnego. Każdy z systemów wentylacyjnych obecnie stosowanych ma swoich licznych zwolenników i adwersarzy. Systemy wentylacyjne są rozpatrywane zarówno w aspekcie oszczędności energetycznej, szczelności na przenikanie powietrza do budynków, parametrów akustycznych jak i możliwości automatycznej kontroli pozwalającej spełnić obligatoryjne normatywy w zakresie warunków higienicznych.

Jak wynika z ostatnich badań w Polsce nadal silną rolę odgrywa wentylacja naturalna (zwana także "wentylacją grawitacyjną") spełnia ona wymogi prawne dotyczące wentylacji wynikające z przepisów prawa budowlanego. Jest najbardziej rozpowszechnioną technologią w segmencie nowego budownictwa jednorodzinnego. Biorąc jednak pod uwagę dynamiczny rozwój systemów wentylacyjnych w szczególności w zakresie efektywności energetycznej dział techniczny Schiedel Polska opracował innowacyjny i komfortowy system wentylacji hybrydowej, który doskonale wpisuje się w aktualne trendy i wymagania w budownictwie. Możliwe było to dzięki działaniom lobbingowym i wprowadzeniu definicji wentylacji hybrydowej do polskich przepisów budowlanych.

Wentylacja hybrydowa Schiedel Flow

Wentylacja hybrydowa Schiedel Flow to innowacyjny, sterowany system wentylacji mieszkań, który pozwala użytkownikowi wykorzystywać zalety dwóch systemów - naturalnego i mechanicznego, przy minimalizacji kosztów wynikających z uciążliwości pracy mechanicznej wentylatora. System ten działa naprzemiennie w zależności od warunków atmosferycznych, wykorzystując siły natury, wynikające z różnicy temperatur i zewnętrznego ruchu powietrza (wiatru) oraz mechanikę pracy niskoszumowego wentylatora, wytwarzającego w kanale wentylacyjnym warunki pozwalające na spełnienie normatywów higienicznych w pomieszczeniach wentylowanych, optymalizując jednocześnie zużycie energii cieplnej.

Schiedel Flow jest wentylacją hybrydową - mieszaną (naturalno-mechaniczną wywiewną), składającą się z przewodów pionowych (kanały wentylacyjne Schiedel Thermo), jednostki wentylacyjnej (wentylator Fenko), sterowanych ręcznie ściennych nawiewników powietrza, kratki wywiewnej oraz sterownika opcjonalnie odpowiedzialnego za pracę wentylatora. Rysunek poniżej przedstawia zasadę działania tej wentylacji.

Schemat działania wentylacji Schiedel Flow.
Schemat działania wentylacji Schiedel Flow.

Główne elementy składowe wentylacji hybrydowej Schiedel Flow

Wentylator hybrydowy Schiedel Fenko został zaprojektowany dla potrzeb wentylacji kanałowej w budynkach mieszkalnych. Jego zadaniem jest zapewnienie właściwego ciągu w kanałach wentylacyjnych. W przypadku optymalnych warunków atmosferycznych, tzn. odpowiedniej różnicy temperatur oraz zewnętrznego ruchu powietrza (wiatr) układ pracuje jako nasada grawitacyjna.

W takiej sytuacji podciśnienie wywołane w kanale wentylacyjnym wystarcza na uzyskanie właściwego poziomu strumienia powietrza wentylacyjnego usuwanego z kuchni, łazienek czy pomieszczeń WC. W przypadku braku optymalnych warunków atmosferycznych lub gdy istnieje konieczność zwiększenia ciągu wentylacyjnego, użytkownik może włączyć mechaniczną pracę wentylatora. Wentylator może pracować na pierwszym biegu z wydajnością 130 m3/h lub - w przypadku ekstremalnym - na drugim biegu z wydajnością 180 m3/h.

Wentylator hybrydowy Schiedel Fenko
Wentylator hybrydowy

Pustaki wentylacyjne Schiedel Thermo produkowane przez firmę Schiedel Sp. z o.o. wykonywane są z keramzytobetonu i posiadają dodatkową warstwę izolacji z pianobetonu, która stanowi wewnętrzne wypełnienie każdej ze ścian. Wybudowane z pustaków Schiedel Thermo kanały wentylacyjne charakteryzują się niską chropowatością i małą ilością fug, co zmniejsza opory przepływu powietrza, a tym samym zwiększa ich wydajność.

Pustaki Schiedel Thermo

Według klasyfikacji w zakresie odporności ogniowej, przeprowadzonej przez Zakład Badań Ogniowych Instytutu Techniki Budowlanej, ściana wykonana z pustaków wentylacyjnych Schiedel Thermo obustronnie otynkowana tynkiem cementowo - wapiennym grubości min. 1,5 cm spełnia wymagania odporności ogniowej w klasie EI 120, według kryteriów normy PN-EN-13501-2+A1:2010. Ściana wykonana z w/w pustaków, nieotynkowana lub otynkowana tynkiem innym niż cementowo - wapienny grubości 2 x 1,5 cm, spełnia wymagania odporności ogniowej w klasie EI 60, według kryteriów normy PN-EN-13501-2+A1:2010.

Pustaki wentylacyjne Thermo charakteryzują się niskim współczynnikiem przenikania ciepła U. W stosunku do komina wentylacyjnego dwuciągowego wykonanego z cegły, izolacyjność termiczna komina z pustaków Schiedel Thermo jest wyższa o ok. 17%.

Pustaki Schiedel Thermo - izolacyjność termiczna

System wentylacji hybrydowej Schiedel Flow jest rozwiązaniem idealnym dla nowoczesnego budownictwa niskoenergetycznego. Potwierdzają to badania oraz rekomendacja Narodowej Agencji Poszanowania Energii. Na podstawie zintegrowanych komputerowych symulacji oraz zużycia energii w cyklu rocznym stwierdzono, że oceniany system wentylacji zastosowany w jednorodzinnym budynku referencyjnym NAPE jest w stanie zapewnić wymaganą intensywność wymiany powietrza. Otrzymał on klasę B1 - co oznacza oszczędność energii w stosunku do wentylacji grawitacyjnej w granicach 40%.

Ocena energetyczna NAPE - 1/2014

System wentylacji hybrydowej Schiedel Flow został doceniony przez grono ekspertów Instalatora Polskiego. Podczas gali zorganizowanej przez Polską Korporację Techniki Sanitarnej Grzewczej Gazowej i Klimatyzacji oraz redakcję Polskiego Instalatora, która odbyła się w warszawskim Domu Rzemiosła Polskiego (Pałac Chodkiewiczów), firma Schiedel otrzymała Złotego Instalatora za opracowanie i wdrożenie polskiego, nowoczesnego rozwiązania technicznego.

Złoty Instalator dla firmy Schiedel za opracowanie systemu wentylacji hybrydowej Schiedel Flow
Złoty Instalator dla firmy Schiedel za opracowanie systemu wentylacji hybrydowej Schiedel Flow

System wentylacji hybrydowej Schiedel Flow został również uhonorowany Medalem Europejskim dla wyrobów.

inż. Roman Nowak
Schiedel Sp z o.o.

Scheiedel - logo
www.schiedel.com
aktualizacja: 2017-11-14

Dodaj komentarz

Pozostałe artykuły z kategorii
Jaki komin do jakiego paleniska? Kominki i kominy
Komin to jeden z tych elementów domu, który na pierwszy rzut oka niezbyt rzuca się w oczy. Tymczasem jest bardzo ważnym elementem budynku – odprowadza na zewnątrz zużyte ...
Nasady kominowe - kiedy trzeba i jak je poprawnie zamontować? Kominki i kominy
Nasady kominowe montuje się po to, aby chroniły przewód kominowy przed zakłóceniem lub osłabieniem ciągu. Od prawidłowości ich doboru zależy wydajność całego ...
Jakie wymagania musi spełniać kominek? Kominki i kominy
Kominki są nie tylko efektownym elementem aranżacyjnym, ale także stosunkowo niedrogim i ekologicznym źródłem ciepła. Nic dziwnego, że stały się standardem w nowo ...
Hajduk - producent ekologicznych wkładów kominkowych i kominków Kominki i kominy
Firma Hajduk jest największym w Polsce i w Europie Wschodniej producentem wkładów grzewczych stalowo-szamotowych. Dużą część produkcji stanowi export na rynki Unii ...
Na co zwracać uwagę podczas budowy i remontu komina? Kominki i kominy
Tradycyjny murowany komin w nowym domu to rzadkość. Zastąpiły je kominy prefabrykowane – łatwiejsze w montażu, o gwarantowanej jakości i z wieloletnią gwarancją. ...
Nasady kominowe - rodzaje, montaż, konserwacja Kominki i kominy
Rolą nasad kominowych jest wyeliminowanie zaburzeń ciągu. Stosuje się je wszędzie tam, gdzie takie zakłócenia występują, a obligatoryjnie w II i III strefie obciążenia wiatrem.

Topowe produkty