20 najczęstszych błędów popełnianych podczas ocieplania domu

Artykuł na: 9-16 minut
20 najczęstszych błędów popełnianych podczas ocieplania domu
Aby obniżyć koszty związane z ogrzewaniem domu, zdecydowanie warto zainwestować w jego ocieplenie. Zanim zabierzemy się za szukanie ekipy remontowej, do ocieplenia domu musimy porządnie się przygotować. Oto 20 najczęstszych błędów popełnianych podczas ocieplania domu.

1) Brak projektu termomodernizacji

Przed rozpoczęciem prac elewacyjnych należy zrobić projekt, który oprócz aspektów estetycznych będzie uwzględniał analizę cieplno-wilgotnościową przegród zewnętrznych. Jego autor powinien na podstawie obliczeń dobrać właściwą grubość termoizolacji oraz sprawdzić, czy w nowej przegrodzie nie ma zagrożenia powstania kondensatu i trwałego jej zawilgocenia. Bez takiej analizy trudno przewidzieć, czy zastosowane rozwiązanie nie spowoduje wzrostu wilgotności przegrody, tym samym pogorszenia jej trwałości.

2) Niezabezpieczenie remontowanego budynku

Wykonawca powinien ochronić przed zabrudzeniem wszystkie okna, oklejając je folią. Ponadto dobrze, jeśli rusztowanie osłonięte jest siatką, zabezpieczającą elewację przed nadmiernym nasłonecznieniem i wiatrem, co pozwala nakładanym materiałom równomiernie wysychać.

3) Niewłaściwe przygotowanie podłoża

Powierzchnia ocieplanych ścian musi mieć odpowiednią nośność oraz być gładka, równa i odpylona, by zapewniać dobrą przyczepność dla kleju. Nierówne tynki z ubytkami wymagają naprawy lub skucia. Niedopuszczalne jest pozostawienie na ocieplanej ścianie resztek pleśni, wykwitów itp. Bezwzględnie trzeba najpierw usunąć przyczynę ich powstania oraz usunąć je ze ściany.

Jeśli mur będzie nieoczyszczony z brudu i luźnych części, to termoizolacja będzie przyklejona do warstwy, która w każdej chwili może odpaść. Na słabe i kruche podłoża warto zastosować środek gruntujący – poprawiający przyczepność klejów, tynków i farb. Preparaty takie przeciwdziałają też szybkiemu oddawaniu wody do podłoża, co jest istotne przy przyklejaniu termoizolacji, ponieważ chłonne podłoże nie "wyciągnie" wody z kleju, którym przytwierdza się izolację cieplną. Ma to szczególnie znaczenie podczas remontu elewacji.

Popękana powierzchnia starego tynku nie jest dobrym podłożem do wykonania ocieplenia
Popękana powierzchnia starego tynku nie jest dobrym podłożem do wykonania ocieplenia. Taki tynk trzeba najpierw skuć. (fot. T. Rybarczyk)

4) Zmiany na etapie wykonawstwa

Roboty ociepleniowo-elewacyjne najlepiej prowadzić zgodne z prawidłowo wykonanym projektem, a wszelkie odstępstwa konsultować z jego autorem. Z pozoru niewielka zmiana, dotycząca np. tynku zewnętrznego albo powłoki malarskiej, może bowiem skutkować odparzeniem się warstwy elewacji, co z kolei będzie miało negatywny wpływ na trwałość całej przegrody. Ocieplić należy wszystkie elementy zewnętrzne przegród, w tym również balkony i tarasy nad pomieszczeniami.

Nieocieplone balkony są mostkami termicznymi
Nieocieplone balkony są mostkami termicznymi, nie wolno pomijać tych elementów podczas termomodernizacji budynku. (fot. T. Rybarczyk)

5) Zła kolejność wykonywanych prac

Najpierw nakłada się klej, a później zatapia w nim siatkę. Zdarza się, że wykonawcy robią to odwrotnie. Ponadto część z nich nakłada tynk cienkowarstwowy bezpośrednio na warstwę z siatką, rezygnując z gruntowania, co skutkuje nieprawidłowym wiązaniem tynku cienkowarstwowego, prześwitami szarego koloru kleju i nierówną powierzchnią elewacji. Ponadto po kilku latach taki tynk pęka i odpada płatami.

6) Niedostateczne mocowanie izolacji do warstwy nośnej

Może wynikać z niestarannego nałożenia kleju, użycia produktu o nieodpowiednich parametrach lub ze zbyt słabego mocowania mechanicznego. Łączniki mechaniczne to różnego rodzaju kołki oraz kotwy. Powinny być odpowiednio zagłębione w warstwie nośnej – minimum to 5 cm. Lekkie izolacje ze styropianu bardzo często mocuje się mechanicznie tylko w narożach budynku oraz wokół otworów okiennych i drzwiowych (zwykle co 30 cm), bo są tam narażone na parcie i ssanie wiatru.

7) Pozostawienie izolacji termicznej bez osłony przed wpływami atmosferycznymi

Nieosłonięta wełna mineralna łatwo nasiąka wodą, a styropian wystawiony na działanie słońca ulega powierzchniowej degradacji, która może pogorszyć przyczepność warstw wykończenia. Materiały termoizolacyjne trzeba chronić przed wpływami atmosferycznymi zarówno wtedy, gdy są składowane na budowie, jak i po ich użyciu do ocieplenia ścian. Ściany ocieplone wełną mineralną powinny być osłonięte dachem, by nie były one zalewane przez deszcz – bo jeśli tak się stanie, będą wysychać bardzo powoli, a zawilgocona izolacja termiczna nie jest skuteczna. Ściany ocieplone styropianem nie mogą zaś być wystawione na silne nasłonecznienie, choć nawet pozostawione bez osłony przez kilka miesięcy nie ulegają wyraźnym uszkodzeniom.

Na szkodliwe działanie słońca szczególnie narażony jest grafitowy styropian
Na szkodliwe działanie słońca szczególnie narażony jest grafitowy styropian. (fot. T. Rybarczyk)

8) Brak listwy startowej i wywinięcia siatki na styropian

Jest on wtedy narażony na działanie czynników atmosferycznych, gryzoni i ptaków. Ponadto bardzo ważne jest układnie siatki zbrojącej na odpowiedni (10 cm) zakład na całej powierzchni ocieplanej ściany z dodatkowym zbrojeniem diagonalnym w narożach otworów okien i drzwi, bez którego tynk w późniejszym czasie może pękać.

9) Mocowanie płyt bez zachowania systemu mijankowego

Częstym problemem są szczeliny pomiędzy płytami ocieplenia. Miejsca te są mostkami termicznymi. Ich powstawaniu najskuteczniej zapobiega zastosowanie izolacji z dwóch warstw – z wzajemnym przesunięciem styków (system mijankowy) albo użycie płyt z frezowanymi krawędziami. Jednak w tym drugim przypadku płyty muszą być bardzo starannie obrobione, a ściana równa.

Podczas ocieplania budynku, kluczowe jest dobranie odpowiedniej grubości materiału izolacyjnego oraz fachowość wykonania, m.in. przyklejanie płyt na tzw. mijankę (fot. Śnieżka)

10) Nieprawidłowe wykonanie nadproży

Nadproża powinny być osłonięte od strony zewnętrznego lica ściany tym samym materiałem, co jej pozostała powierzchnia. Jeśli jest inaczej, z powierzchni nadproża może odspajać się tynk. Trzeba też pamiętać, że żelbetowe nadproże może zapewniać gorszą przyczepność dla ocieplenia, niż reszta ściany (np. ceglanej), w tych miejscach potrzebna jest więc szczególna staranność.

11) Nieprzygotowanie starych ścian do przyklejania ocieplenia

Nieoczyszczenie ścian z luźnych tynków i pyłów skutkuje tym, że warstwa ocieplenia przyklejana jest do tynku, który w każdej chwili może odpaść. To podstawowy błąd, który często jest popełniany.

Źle przygotowana powierzchnia ścian i za cienka warstwa styropaniu
Źle przygotowana powierzchnia ścian i za cienka warstwa styropaniu. (fot. T. Rybarczyk)

12) Niewłaściwe nakładanie kleju na płyty termoizolacyjne

Niekiedy wykonawcy nanoszą klej w formie placków, bez pasma przy krawędziach płyt. Nie gwarantuje to dostatecznego ich mocowania.

13) Brak wzmocnienia stref przy krawędzi budynku

W tych miejscach działają krawędziowe obciążenia wiatrem, większe niż te występujące w środku powierzchni ściany, dlatego płyty termoizolacyjne muszą być przytwierdzane za pomocą większej liczby łączników.

14) Brak łączników lub złe ich dobranie

Łączniki muszą być dopasowane do podłoża oraz grubości ocieplenia i mocowane w liczbie co najmniej 4 sztuk na każdy 1 m2 płyty. Płyty układa się na mijankę, zachowując przesunięcie min. 15 cm. W obszarze naroży okiennych i drzwiowych łączenia płyt nie mogą wypadać na ich krawędzi.

Łączenia docinanych płyt należy wypełniać pianką poliuretanową, aby nie powstał w tym miejscu mostek termiczny
Łączenia docinanych płyt należy wypełniać pianką poliuretanową, aby nie powstał w tym miejscu mostek termiczny. (fot. T. Rybarczyk)

15) Niezabezpieczenie przyklejonego styropianu przed słońcem

Jeśli budynek ocieplony jest styropianem, to po jego przyklejeniu nie powinno się zostawiać nieosłoniętych ścian na dłuższy czas, bowiem pod wpływem promieni UV powierzchnia styropianu ulega degradacji. Zalecenie to dotyczy szczególnie styropianu grafitowego, którego ciemna barwa powoduje, że w trakcie robót termoizolacyjnych powierzchnia tego materiału mocno się nagrzewa, co może powodować duże odkształcenia płyt podczas przyklejania.

Zostawione ocieplenie ze styropianu bez wykonanej warstwy zbrojącej
Zostawione ocieplenie ze styropianu bez wykonanej warstwy zbrojącej powoduje, że powierzchnia styropianu ulega uszkodzeniu po wpływem działania słońca. (fot. T. Rybarczyk)

16) Zastosowanie zbyt cienkiej warstwy ocieplenia

Za cienka warstwa styropianu lub wełny mineralnej może powodować wykraplanie się pary wodnej w warstwie konstrukcyjnej. Wykonane w ten sposób prace ociepleniowe nie przyniosą oczekiwanego efektu w postaci poprawy komfortu cieplnego w budynku i obniżenia rachunków za ogrzewanie.

17) Niezachowanie przerw technologicznych

Podczas prac ociepleniowych ważne jest przestrzeganie przerw technologicznych, np. odczekać dobę od przyklejenia płyt do ich kołkowania. Równocześnie nie należy przesadnie zwlekać z nałożeniem warstwy zbrojącej na styropian, bo pod wpływem słońca zaczyna on żółknąć i kruszyć się.

18) Użycie siatki złej jakości

Do warstwy zbrojącej powinno się zastosować siatkę tynkarską o właściwej gramaturze i rozmiarach oczek – najlepiej dobierać składowe kompletnego systemu ociepleń danego producenta. Nie warto oszczędzać i kupować słabych siatek tynkarskich, które nie spełniają kryteriów producentów systemów ociepleń i nie będą tworzyć trwałej warstwy zbrojącej. Arkusze siatki w miejscach połączenia mają na siebie zachodzić tak, by zachować ciągłość warstwy zbrojącej. Poza tym ważne jest, żeby siatka była w całości zatopiona w kleju – zarówno od strony płyt termoizolacyjnych, jak i od strony wierzchniej, która będzie później tynkowana. Siatka nie może wystawać z kleju.

Siatka zbrojąca powinna być zatopiona w kleju, również w miejscu ocieplenia glifów
Siatka zbrojąca powinna być zatopiona w kleju, również w miejscu ocieplenia glifów
Siatka zbrojąca powinna być zatopiona w kleju, również w miejscu ocieplenia glifów. (fot. T. Rybarczyk)

19) Użycie niewłaściwego tynku na wełnie mineralnej

Na ocieplenie z wełny mineralnej należy dobrać tynk o odpowiednio wysokiej paroprzepuszczalności. Tynk akrylowy z dodatkiem żywic będzie niewłaściwy, ponieważ zamknie dyfuzyjność ściany w ostatniej warstwie muru i wilgoć, przenikająca przez ścianę na zewnątrz, napotka barierę. W wyniku tego pod tynkiem może wykraplać się para wodna, co w efekcie doprowadzi do odpadania tynku.

Źle dobrany tynk bardzo szybko popęka i będzie odpadał
Źle dobrany tynk bardzo szybko popęka i będzie odpadał. (fot. T. Rybarczyk)

20) Montaż okładzin elewacyjnych niezgodnie z zaleceniami producenta

Elewacyjne systemy suchej zabudowy wymagają odpowiedniego mocowania. Producenci tych systemów mają na to gotowe rozwiązania i powinno się z nich korzystać.

Joanna Dąbrowska, Tomasz Rybarczyk

aktualizacja: 2018-07-04

Zdaniem naszych Czytelników

A mnie się cały czas wydawało że budynków się nie ociepla zimą, albo jak wolisz - termowizji nie robi się porze ciepłej.

Jani_63

17 Kwi 2018, 08:41

Sensownym działaniem jest zatrudnienie kogoś doświadczonego w badaniach termowizyjnych budynków do współpracy z ekipą wykonującą izolację zewnętrzną. To naprawdę pozwala uniknąć standardowych błędów izolacyjnych  

KBD Termowizja

16 Kwi 2018, 23:41

To już nie te czasy, że każdy materiał budowlany był na wagę złota i Inwestor brał co mu dano i nie pytał o nic. Teraz faktycznie wybór jest ogromny i świadomość Inwestora większa. Dlatego rzetelna informacja potwierdzona badaniami to jest coś bezcennego bo prowadzi do zaufania ...

Budujemy Dom - budownictwo ogólne

19 Gru 2017, 09:24

Pokaż wszystkie komentarze Chcesz wiedzieć więcej - zajrzyj na Forum.BudujemyDom.pl

Dodaj komentarz

Połączone artykuły
Czym i kiedy OCIEPLAĆ ŚCIANY zewnętrzne? Termoizolacja
W zależności od parametrów termoizolacyjnych ścian, ich powierzchni i sposobu ogrzewania domu, z budynku może uciekać ciepło warte nawet kilka tysięcy złotych rocznie. ...
Ocieplanie ścian zewnętrznych - krok po kroku Budowa krok po kroku
Dla tych, którzy chcą poznać technologię montażu systemu ocieplania, przygotowaliśmy praktyczny, a przy tym niedługi przewodnik. Oto jak, krok po kroku, wyglądać ...
Dlaczego wiosną jest chłodno w ocieplonym domu? Termoizolacja
W zeszłym roku ociepliłem dom styropianem grubości 12 cm. Wiosną tego roku zaobserwowałem dziwne zjawisko: po wyłączeniu ogrzewania – nawet w ciepłe dni – nocą ...
Uproszczony audyt energetyczny budynku Termoizolacja
Analiza oszczędności pod kątem uzyskania jak najlepszych właściwości termoizolacyjnych budynku oraz możliwości ograniczenia kosztó ogrzewania.

Pozostałe artykuły z kategorii
Jaką wybrać technologię termomodernizacji ścian? Termoizolacja
Większość domów w naszym kraju ma albo w ogóle nieocieplone ściany zewnętrzne, albo ich izolacja jest bardzo cienka, np. 5 cm. Warto je docieplić, bo będziemy mniej ...
Jak w praktyce ocenić jakość styropianu i wykonania termomodernizacji? Termoizolacja
Jak w praktyce ocenić jakość styropianu i poprawność jego przyklejenia do ścian dobrze żeby wiedział każdy, kto zdecydował się na ściany dwuwarstwowe. To szczególnie ...
Ocieplenie przegród sposobem walki ze smogiem Termoizolacja
Czy ocieplenie domu ma związek ze smogiem? Oczywiście, im budynek lepiej ocieplony, im wyższa ciepłochronność stolarki, tym mniej energii potrzeba, żeby go ogrzać. ...
Czyste Powietrze - dopłaty do kotłów i termomodernizacji Termoizolacja
Rządowy program Czyste Powietrze, obok finansowania wymiany źródeł ciepła starej generacji, przewiduje także dopłaty do termoizolacji budynków jednorodzinnych.
Nowa jakość termoizolacji - styropian formowany Termoizolacja
Styropian znajduje powszechne zastosowanie przy ocieplaniu budynków, a jego poszczególne odmiany mogą się diametralnie różnić pod względem parametrów, wsadu surowcowego, ...
Jak wykonać kompletną termomodernizację budynku do poziomu domu energooszczędnego? Termoizolacja
Termomodernizację należy rozumieć jako kompleksowe działania mające na celu zmniejszenie zużycia energii cieplnej przez budynek. Może polegać na wykonaniu: ocieplenia ...
Przeczytaj najnowsze wydanie
magazynu Budujemy Dom
Magazyn BudujemyDom